วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ทัวร์เกาหลี : เกาหลี - เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มที่: 29,999 บาท บาท จำนวนที่รับ: 20 สายการบิน OZ จำนวนวัน:5 วัน
เกาหลี - เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน
กำหนดการทัวร์: 23 - 27 ม.ค. 53, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 53, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 53,
www.wonderfulpackage.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น